Zvaniet mums: +371 29285567
Sekojiet mums:

[:en]Is it allowed to fly ower a croud of people with drone?[:lv]Vai ar droniem ir atļauts lidot pāri cilvēku pūlim?[:ru]Почему нельзя летать над людьми?[:]

[:en]RPAS has rotating parts (blades) and weight up to 5kg total. In case of malfunction RPAS can make injuries to people  or animals. Flying generally is ok, but hovering is possible only, signing special disclaimer by persons who can be involved in the RPAS incident.[:lv]Droniem ir rotējošas detaļas (propelleri) un svars līdz 5kg. Darbības traucējumu gadījumā tas var nodarīt kaitējumu cilvēkiem un dzīvniekiem. Lidojums kopumā var notikt, bet apstāšanās virs dzīvas radības var notikt pie nosacījuma, ja ir parakstīta speciāla atteikšanās no prasījuma tiesībām ar personām, kas var tikt iesaistītas incidentā ar dronu.

 [:ru]Дрон имеет вращающиеся детали (лопасти) и вес до 5кг. В случае неисправности он может нанести травмы людям или животным. Полет может состояться, но зависание возможно только при условии, что подписан специальный отказ от ответственности от лиц, которые могут быть вовлечены в инцидент с Дроном.[:]

© 2014-2020. Digi Media. All right reserved.