Zvaniet mums: +371 29285567
Sekojiet mums:

[:en]Are drones safe?[:lv]Vai droni ir droši?[:ru]Безопасен ли дрон? Что происходить при потери сигнала или неисправности?[:]

[:en]RPAS equipped with failsafe system, which is engaged automatically if loss of signal occurs. It returns RPAS to the launch point or heading back to launch point until control is gained again. In case of drone malfunction, in normal conditions human injuries are estimated as non fatal. RPAS pilot has first aid kit.[:lv]Droni ir aprīkoti ar avārijdrošu sistēmu, kas automātiski ieslēdzas, ja tiek pazaudēts signāls. Tā nogādā dronu līdz starta punktam vai sūta dronu uz starta punktu līdz kontrole tiek atjaunota. Kļūmes gadījumā, normālos apstākļos cilvēku gūtās traumas tiek novērtētas kā dzīvību neapdraudošas. Pilotam vienmēr līdzi ir aptieciņa.[:ru]Дрон оснащен безотказной системой, которая включается автоматически, если происходит потеря сигнала. Она возвращает аппарат до точки старта или отправляет обратно до точки старта, пока контроль не будет снова возобновлен. В случае неисправности, в нормальных условиях травмы человека оцениваются как не смертельные. Пилот всегда имеет с собой аптечку.[:]

© 2014-2020. Digi Media. All right reserved.